Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 166 SGK Toán 5

Tính chiều rộng = chiều dài x frac{2}{3}. Tính chu vi = chiều dài + chiều rộng x 2. Tính diện tích = chiều dài x chiều rộng. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:          120 x frac{2}{3} = 80 m Chu vi khu vườn hình chữ nhật là:          120 + 80 x 2 = 400 m b Diện tích

Bài 2 trang 167 (Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình) SGK Toán 5

Tính độ dài thật của đáy lớn, đáy bé, chiều cao của mảnh đất bằng cách lấy đáy lớn, đáy bé, chiều cao trên bản đồ nhân với 1000. Đổi số đo độ dài vừa tìm được sang đơn vị mét. Tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2. LỜI GIẢI CHI TIẾT Độ dài đáy lớn

Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

Diện tích hình vuông ABCD bằng 4 lần diện tích tam giác BOC. Tam giác BOC là tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.  Diện tích phần tô màu của hình tròn bằng diện tích hình tròn đó có bán kính là 4cm trừ đi diện tích hình vuông ABCD. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích hình vuông ABCD

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!