Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 161 SGK Toán 3

1.   2. Thừa số 19091 13070 10709 Thừa số 5 6 7 Tích 95455 78420 74963 Thừa số 19091 13070 10709 Thừa số 5 6 7 Tích 95455 78420 74963 3.  Cách 1 : Số kilogam thóc chuyển lần sau : 27150 x 2 = 54300 kg Cả hai lần chuyển vào kho được : 27150 + 54300 = 81450 kg Đáp số: 81450 kg Cách 2 : Coi 27159 kg th

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!