Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3

4. Cách làm : 2000 x 3 = ? Nhẩm 2 nghìn x 3 = 6 nghìn Vậy : 2000 x 3 = 6000 LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. 2. 3. Số viên gạch xây bốn bức tường là : 1015 x 4 = 4060 viên Đáp số: 4060 viên. 4.  Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả : a 2000 x 2 = 4000 4000  x 2 =8000 3000 x 3 = 9000 b 20 x 5 = 100 200 x 5 = 400 2000 x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!