Mét khối - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Mét khối được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 118 SGK Toán 5

a 15m3: Mười lăm mét khối. 205m3: Hai trăm linh năm mét khối. frac{25}{100}m3: Hai mươi lăm phần trăm mét khối. 0,911m3: Không phẩy chín trăm mười một mét khối. b Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200 m3  Bốn trăm mét khối: 400 m3 Một phần tám mét khối: frac{1}{8} m3 Không phẩy không năm mét khối:

Bài 2 trang 118 SGK Toán 5

1m3 = 1000 dm3 , do đó để đổi một số từ đơn vị mét khối sang đơn vị đềximét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1000. 1dm3 = 1000 cm3 , do đó để đổi một số từ đơn vị xăngtimét khối sang đơn vị đềximét khối, ta chỉ việc chia số đó cho 1000. 1dm3 = 1000 cm3 , do đó để đổi một số từ đơn vị đềximét khối

Bài 3 trang 118 SGK Toán 5

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3 Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:          5 x 3 = 15 hình Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:         15 x 2 = 30 hình                                                Đáp số: 30 hình.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Mét khối - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!