Đăng ký

Bài 3 trang 118 SGK Toán 5

Đề bài

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dmđể đầy cái hộp đó.

Hướng dẫn giải

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

         5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

        15 x 2 = 30 (hình)

                                               Đáp số: 30 hình.

shoppe