Đăng ký

Bài 4 trang 99 SGK Toán 5

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi H là:

A. 18,84cm                             B. 9,42cm

C. 24,84cm                             D. 15,42cm

Hướng dẫn giải

Chu vi của hình H là nửa chu vi hình tròn đường kính 6cm và đường kính của hình tròn (đoạn thẳng tô màu ở hình vẽ trong bài giải).

Lời giải chi tiết

Chu vi của hình tròn có đường kính 6cm là:

            6 x 3,14 = 18,84 (cm)

Nửa chu vi của hình tròn là:

           18,84 : 2 = 9,42 (cm)

Chu vi của hình H là :

         9,42 + 6 = 15,42 (cm)

Chọn đáp án D.

shoppe