Luyện tập trang 76 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 76 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 76 SGK Toán 5

Tính tương tự như mẫu. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  27,5% + 38% = 65,5%                                      b  30% 16% = 14% c  14,2% x 4 = 56,8%                                            d  216% : 8% = 27%

Bài 2 trang 76 SGK Toán 5

a Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:                          18 : 20 = 0,90 = 90%. b So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm:                          23,5 : 20 = 1,175 = 117,5% Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạc

Bài 3 trang 76 SGK Toán 5

  Tìm tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ta lấy tiền bán rau chia cho tiền vốn, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. Số phần trăm tiền lãi = số phần trăm tiền bán rau so tiền vốn 100%. ta coi tiền vốn là 100% LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt:  Tiền

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 76 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!