Luyện tập trang 58 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 58 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 58 SGK Toán 5

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000.., ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba...chữ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 1,48 times 10=  14,8              5,12 times 100= 512                   2,571 times 1000=2571         15,5 times 10=155                  

Bài 2 trang 58 SGK Toán 5

Bài 3 trang 58 SGK Toán 5

Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu = số km đi được trong mỗi giờ đầu x 3. Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ sau = số km đi được trong mỗi giờ sau x 4. Quãng đường người đó đã đi = quãng đường  đi được trong 3 giờ đầu +  quãng đường  đi được trong 4 giờ sau.

Bài 4 trang 58 SGK Toán 5

Nếu x = 0 thì 2,5 times 0 = 0 < 7 Nếu x = 1 thì 2,5 times 1 = 2,5 < 7 Nếu x = 2 thì 2,5 times 2 = 5 < 7 Nếu x = 3 thì 2,5 times 3 = 7,5 > 7 loại Vậy x là các số: 0; 1; 2.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 58 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!