Luyện tập trang 54 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 54 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 54 SGK Toán 5

Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau. Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên. Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, th

Bài 2 trang 54 (Luyện tập) SGK Toán 5

Xác định vai trò của x trong phép tính rồi tìm x theo các quy tắc sau: Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. LỜI GIẢI CHI TIẾT a x + 4,32 = 8,67     x = 8,67 4,32     x = 4

Bài 3 trang 54 SGK Toán 5

Cân nặng quả thứ hai = cân nặng quả thứ nhất 1,2kg  Cân nặng quả thứ ba = cân nặng cả ba quả cân nặng quả thứ nhất + cân nặng quả thứ hai LỜI GIẢI CHI TIẾT Tóm tắt: Giải: Quả thứ hai cân nặng số kilôgam là:               4,8 1,2 = 3,6 kg Cả hai quả đầu cân nặng số kilôgam là:               4,

Bài 4 trang 54 SGK Toán 5

Biểu thức chỉ có phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải. Biểu thức có chưa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  a b c a   b c a – b + c 8,9 2,3 3,5 8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1 8,9 – 2,3 + 3,5 = 3,1 12,38 4,3 2,08 12,38 – 4,3 – 2,08 = 6 12,38 – 4,3 + 2,0

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 54 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!