Luyện tập trang 171 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 171 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 171 SGK Toán 5

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.  Ta vẽ sơ đồ biểu thị diện tích tam giác BEC gồm 2 phần và diện tích tứ giác ABED gồm 3 phần như thế. LỜI GIẢI CHI TIẾT Theo đề bài ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:            3 2 = 1 phần Diện tích hình tam giác BEC là:      

Bài 2 trang 171 SGK Toán 5

Tìm số học sinh và số học sinh nữ theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Theo đề bài ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:               3 + 4 = 7 phần Số học sinh nam của lớp 5A là:               35 : 7 x 3 = 15 học sinh Số học sinh nữ của lớp 5A là:      

Bài 3 trang 171 SGK Toán 5

Giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị. LỜI GIẢI CHI TIẾT Ô tô đi 1km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:         12 : 100 = 0,12 lít Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:         0,12 x 75 = 9 lít                                            Đáp số: 9 lít xăng

Bài 4 trang 171 SGK Toán 5

Tìm tỉ số phần trăm của học sinh khá và học sinh toàn trường : 100%  25% + 15% = 60% Số học sinh toàn trường = số học sinh khá : 60 x 100 Số học sinh giỏi = số học sinh toàn trường : 100 x 25  Số học sinh trung bình = số học sinh toàn trường : 100 x 15  LỜI GIẢI CHI TIẾT Số phần trăm học sinh kh

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 171 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!