Luyện tập trang 167 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 167 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 3

1. Số đĩa trong mỗi hộp là: 48 : 8  = 6 đĩa Số hộp cần có để xếp hết 30 cái đĩa là: 30 : 6 = 5 hộp Đáp số: 5 hộp. 2.  Số học sinh trong mỗi hàng là: 45 : 9 = 5 học sinh 60 học sinh xếp thành số hàng là: 60 : 5 = 12 hàng Đáp số: 12 hàng 3. Học sinh có thể trả lời như sau: 4 là giá trị của biểu thức 5

Bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3

1. Số phút đi 1 km là: 12 : 3 = 4 phút Số kilomet đi trong 48 phút là : 28 : 4 =  7 km Đáp số: 7 km 2.  Số kilogam gạo trong mỗi túi là : 21 : 7 = 3 kg Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là : 15 : 3 = 5 túi Đáp số: 5 túi. 3. 4.  Lớp 3A 3B 3C 3D Tổng Học sinh           Giỏi 10 7 9 8 34 Khá 15 20 22

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 167 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!