Luyện tập trang 165 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 165 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 165 SGK Toán 5

Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 2 : 5 = 0,4 = 0,40 = 40% b 2 : 3 = 0,6666 = 66,66% c 3,2 : 4 = 0,8 = 80% d 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%.

Bài 2 trang 165 SGK Toán 5

a 2,5% + 10,34%  = 12,84% ; b 56,9% 34,25% = 22,65% ; c 100% 23% 47,5% = 77% 47,5% = 29,5%.

Bài 3 trang 165 SGK Toán 5

Muốn tìm tỉ số phần của A và B ta tìm thương của A và B sau đó nhân thương vừa tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là:                     480 : 320 = 1,5        

Bài 4 trang 165 SGK Toán 5

Tính số cây đã trồng = số cây dự định trồng : 100 x 45 Số cây còn phải trồng = số cây dự định trồng số cây đã trồng. LỜI GIẢI CHI TIẾT Số cây lớp 5A đã trồng được là:         180 x 45 : 100 = 81 cây Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:        180 81 = 99 cây                            

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 165 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!