Luyện tập trang 164 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 164 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 164 SGK Toán 5

a frac{12}{17} : 6 = frac{12}{17} times frac{1}{6} = frac{12}{17 times 6} = frac{6 times 2}{17 times 6} =frac{2}{17} 16 :  frac{8}{11} = 16 times  frac{11}{8} = frac{16times 11}{8} = frac{8 times 2times 11}{8} = 22 9 :  frac{3}{5}times frac{4}{15}= 9 times frac{5}{3}

Bài 2 trang 164 SGK Toán 5

 Muốn chia một số thập phân cho 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số; hay a : 0,1 = a times 10; a : 0,01 = a times 100; ... LỜI GIẢI CHI TIẾT a 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 35            7,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 720 8,4 : 0,01 =

Bài 3 trang 164 SGK Toán 5

b 7 : 5 = frac{7}{5} = 1,4;                    c 1 : 2  = frac{1}{2} = 0,5; d 7 : 4 = frac{7}{4} = 1,75.

Bài 4 trang 165 (Luyện tập) SGK Toán 5

Tính số học sinh cả lớp. Tỉ số của số học sinh so với học sinh cả lớp = số học sinh nam :  số học sinh cả lớp x 100%. LỜI GIẢI CHI TIẾT Lớp học có tất cả số học sinh là:           18 + 12 = 30 học sinh Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:           12 : 30 = 0,4 = 40% Chọn đáp

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 164 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!