Luyện tập trang 162 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 162 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 162 (Luyện tập) SGK Toán 5

a 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg = 6,75kg × 3 = 20,25kg; b 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 × 3 = 7,14m2 × 1 + 1 +3 = 7,14m2 × 5 = 35,7m2 ; c 9,26dm3 × 9 + 9,26dm3 = 9,26dm3 × 9 + 1 = 9,26dm3 × 10 = 92,6dm3.

Bài 2 trang 162 (Luyện tập) SGK Toán 5

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Biểu thức có phép tính nhân và phép cộng thì ta thực hiện hiện phép tính nhân trước, phép tính cộng sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 3,125 + 2,075 × 2 = 3,125 + 4,15 = 7,275 b 3,125 + 2,075 × 2  = 5,2 × 2 = 10,4.

Bài 3 trang 162 SGK Toán 5

Tính số người tăng thêm = số dân cuối năm 2000 :  100 × 1,3. Số dân cuối năm 2001 = số dân cuối năm 2000 + số người tăng thêm.  LỜI GIẢI CHI TIẾT Số dân của nước ta tăng thêm trong năm 2001 là: 77515000 × 1,3 : 100 = 1007695 người Số dân của nước ta tính đến cuối năm 2001 là:  7751500

Bài 4 trang 162 SGK Toán 5

Ghi nhớ: a Vận tốc của một vật xuôi dòng nước bằng vận tốc của vật khi nước lặng cộng vận tốc dòng nước. b Vận tốc của một vật khi ngược dòng nước bằng vận tốc của vật khi nước lặng trừ vận tốc dòng nước. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ. Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là:          2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 162 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!