Luyện tập trang 162 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 162 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3

1. 2. Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là: 10715 x 3 = 32 145 lít Số dầu còn lại trong kho là: 63150 – 32145 = 31005 lít Đáp số: 31005 lít 3. a 10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854 = 69066     21507 x 3 – 18799      = 64521 – 18799 = 45722 b 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897     81025 – 12071 x 6

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 162 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!