Luyện tập trang 154 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 154 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3

1.  a Diện tích hình vuông là :        7 x 7 = 49cm2 b Diện tích hình vuông là :       5 x 5 = 25 cm2 2. Diện tích một viên gạch men là : 10 x 10 = 100 cm2 Diện tích mảng tường được ốp thêm là : 100 x 9 = 900 cm2        Đáp số: 900 cm2 3.  a Diện tích hình chữ nhật ABCD là :             5 x 3 = 15 c

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 154 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!