Luyện tập trang 153 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 153 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3

1.  Đổi: 4dm = 40cm Diện tích hình chữ nhật là : 40 x 8 = 320 cm2 Chu vi hình chữ nhật là : 40 + 8 x 2 = 96 cm Đáp số: 320 cm2              96 cm 2.  a Diện tích hình chữ nhật ABCD là :           8 x  10 =  80 cm2     Diện tích hình chữ nhật DMNP là :          20 x 8 = 160 cm2 b Diện tích hình H

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 153 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!