Luyện tập trang 138 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 138 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 3

Văn nghệ Kể chuyện Cờ vua Nhất 3 Nhì 0 Ba 2 Môn Giải Văn nghệ Kể chuyện Cờ vua Nhất 3 Nhì 0 Ba 2   LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. Năm 2001 2002 2003 Số thóc 4200kg 3500kg 5400kg Năm 2001 2002 2003 Số thóc 4200kg 3500kg 5400kg 2. Số cây thông và cây bạch đàn bạn Na trồng được trong năm 2003  là: 2540 + 2515 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 138 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!