Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 3

Đề bài

1. Số thóc gia đình chị Út thu hoạch được trong 3 năm như sau:

Năm 2001: 4200kg;

Năm 2002: 3500kg;

Năm 2003: 5400kg

Hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Năm

2001

2002

2003

Số thóc

Năm

2001

2002

2003

Số thóc

2. Dưới đây là bảng thống kê số cây của bạn Na đã trồng được trong 4 năm:

Năm

Loại cây

2000

2001

2002

2003

Thông

1875 cây

2167 cây

1980 cây

2540 cây

Bạch đàn

1745 cây

2040 cây

2165 cây

2515 cây

Năm

Loại cây

2000

2001

2002

2003

Thông

1875 cây

2167 cây

1980 cây

2540 cây

Bạch đàn

1745 cây

2040 cây

2165 cây

2515 cây

 Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi dưới đây (theo mẫu):

a) Năm 2002 bạn Na trồng được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu cây bạch đàn?

Mẫu

Số cây bạch đàn bạn Na trồng năm 2002 nhiều hơn năm 2000 là:

2165 – 1745 = 420 (cây)

b) Năm 2003  bạn Na trồng được tất cả bao nhiêu cây thông và cây bạch đàn?

3. Nhìn vào bảng số liệu sau, hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 , 10

a) Dãy số trên có tất cả là:

A.9 số         B.18 số           C. 10 số           D. 81 số

b) Số thư tư trong dãy là:

A.4         B.0                    C. 60             D. 40

4. Trong các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, các bạn khối lớp 3 đã đạt được các giải sau đây:

Văn nghệ: 3 giải nhất và 2 giải ba

Kể chuyện: 2 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba

Cờ vua: 1 giải nhất và 2 giải nhì

Hãy viết số thích hợp vào bảng thống kê các giải của khối lớp 3 đạt được (theo mẫu):

Môn

Hướng dẫn giải

Văn nghệ

Kể chuyện

Cờ vua

Nhất

3

Nhì

0

Ba

2

Môn

Giải

Văn nghệ

Kể chuyện

Cờ vua

Nhất

3

Nhì

0

Ba

2

 

Lời giải chi tiết

1.

Năm

2001

2002

2003

Số thóc

4200kg

3500kg

5400kg

Năm

2001

2002

2003

Số thóc

4200kg

3500kg

5400kg

2.

Số cây thông và cây bạch đàn bạn Na trồng được trong năm 2003  là:

2540 + 2515 = 5055 (cây)

3. 

a) Khoanh vào chữ A

b) Khoanh vào chữ C

4. 

Môn

Giải

Văn nghệ

Kể chuyện

Cờ vua

Nhất

3

2

1

Nhì

0

1

2

Ba

2

4

0

Môn

Giải

Văn nghệ

Kể chuyện

Cờ vua

Nhất

3

2

1

Nhì

0

1

2

Ba

2

4

0

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe