Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 79 SGK Toán 5

Bài 2 trang 79 SGK Toán 5

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Biểu thức có chứa các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép tính cộng, trừ sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 131,4 – 80,8 : 2,3 + 21,84 x 2             = 50,6 : 2,3 + 43,68                    =

Bài 3 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

a CÁCH 1: So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 chiếm số phần trăm là:      15 875 : 15 625 × 100% = 101,6% Từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó đã tăng thêm số phần trăm là:       101,6% 100% = 1,6% CÁCH 2: Số dân tăng từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 của phư

Bài 4 trang 80 SGK Toán 5

Đây là bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.  Theo đề bài, 7% số tiền vồn là 70 000 đồng . Để tìm số tiền vốn ta có thể lấy 70 000 chia cho 7 rồi nhân với 100 hoặc lấy 70 000 nhân với 100 rồi chia cho 7. LỜI GIẢI CHI TIẾT Để tìm số tiền vốn ta có thể tính 7000

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!