Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 72 SGK Toán 5

Đổi các phân số về dạng số thập phân sau đó thực hiện phép cộng các số thập phân. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 400 + 50 + 0,07 = 450 + 0,07 = 450,07; b 30 + 0,5 + 0,04= 30,5 + 0,04 = 30,54; c 100 + 7+ frac{8}{100}= 107 + 0,08 = 107,08; d 35 + frac{5}{10} + frac{3}{100} = 35 + 0,5 + 0,03 = 35,5 + 0,0

Bài 2 trang 72 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Đưa hỗn số về dạng số thập phân rồi so sánh các số thập phân. LỜI GIẢI CHI TIẾT + 4dfrac{3}{5} =dfrac{{23}}{5}= 4,6 ; mà 4,6>4,35 nên 4dfrac{3}{5} >  4,35; + 2dfrac{1}{25}=dfrac{{51}}{{25}} = 2,04 mà 2,04 < 2,2 nên 2dfrac{1}{25}< 2,2; + 14dfrac{1}{10} = 14,1 mà 14,1 > 14,0

Bài 3 trang 72 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Thực hiện phép tính chia lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương sau đó ta dóng một đường thẳng từ dấu phẩy của số bị chia ban đầu để tìm số dư của các phép chia đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT  

Bài 4 trang 72 SGK Toán 5

a 0,8 times x = 1,2 times 10            0,8 times x = 12                                  x = 12:0,8                                                x =15 b 210 : x = 14,92 – 6,52        210 : x = 8,4          x  = 210 : 8,4                                                x = 25    

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!