Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 62 SGK Toán 5

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải. Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 375,84 95,69 + 36,78       = 280,15 + 36,78      = 316,93    b  7,7 + 7,3 times 7,4     = 7,7 + 54,02

Bài 2 trang 62 SGK Toán 5

Áp dụng các công thức:  a + b times c = a times c + b times c                                        a b times c = a times c b times c   LỜI GIẢI CHI TIẾT a Cách 1:     left {6,75 + 3,25} right times 4,2 = 10 times 4,2 = 42 Cách 2: left {6,75 + 3,25} right times 4,2 = 6,75

Bài 3 trang 62 SGK Toán 5

a 0,12 times 400 = 0,12 times 100 times 4 = 12 times 4 = 48    4,7 times 5,5 4,7 times 4,5 = 4,7 times 5,5 4,5 = 4,7 times 1 = 4,7 b + Một số nhân với 1 thì bằng chính nó:  a times 1 = a     Ta có 5,4 times x = 5,4 suy ra x=1. +  Phép nhân số thập phân có tính chất giao

Bài 4 trang 62 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Số tiền khi mua 1m vải = số tiền mua 4m vải : 4.  Số tiền khi mua 6,8m vải = số tiền mua 1m vải × 6,8 Số tiền phải trả nhiều hơn = Số tiền khi mua 6,8m vải   số tiền mua 4m vải. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mua 1m vải phải trả số tiền là:      60 000 : 4 = 15 000 đồng Mua 6,8m vải phải trả số tiền là:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!