Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 48, 49 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

a dfrac{{127}}{{10}} = 12dfrac{7}{{10}} = 12,7;      12,7 đọc là mười hai phẩy bảy. b dfrac{{65}}{{100}} = 0,65     0,65 đọc là không phẩy sáu mươi lăm. c dfrac{{2005}}{{1000}} = 2dfrac{5}{{1000}} = 2,005    2,005 đọc là hai phẩy không không năm. d dfrac{8}{1000}=0,008.     0,008 đọc l

Bài 2 trang 49 SGK Toán 5

11,02km= 11,020km         11km ;20m =11{{20} over {1000}}km = 11,020km= 11,02km            11020m=11000m + 20m = 11km + 20m = 11{{20} over {1000}}km =11,020km= 11,02km.

Bài 3 trang 49 SGK Toán 5

a 4m 85cm = 4 dfrac {85}{100}m = 4,85m; b 72ha = dfrac{{72}}{{100}}k{m^2} = 0,72k{m^2}

Bài 4 trang 49 SGK Toán 5

Đây là dạng toán về hai đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có thể giải theo hai cách:  Cách 1: Rút về đơn vị. Cách 2: Tìm tỉ số. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁCH 1: Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:               180 000 : 12 = 15 000 đồng Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:               15 00

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!