Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 168 SGK Toán 3

1. a 13829 + 20718 x 2 = 34547 x 2 = 69094 b 14523 – 24964 : 4 = 10716 x 4 = 42864 c 20354 – 9638 x 4  = 14523 – 6241 = 8282 d 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988 2.  Số tuần lễ Hường học trong cả năm là : 175 : 5 = 35 tuần Đáp số: 35 tuần. 3.  Mỗi người nhận số tiền là : 7500 : 3 = 2500 đồng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!