Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 3

1. 2.  Số bánh nhà trường đã mua : 4 x 105 = 420 cái Số bạn được nhận bánh là: 420 : 2 = 210 bạn Đáp số: 210 bạn. 3. Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 : 3 = 4cm Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 4 = 48 cm2 Đáp số: 48 cm2 4.  Chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày 1 tháng 3  vì 8 – 7 = 1 Chủ nhật thứ hai l

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!