Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3

1.  Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau : a 40000 + 30000 + 20000 =    70000 + 20000 = 90000    b 40000 + 30000+ 20000 =  40000 + 50000 = 90000 c 60000 – 20000 – 10000 =     40000 – 10000 = 30000 d 60000 – 20000 + 10000 = 60000 – 30000 = 30000 2. 3. Tóm tắt: Giải Số cây ăn quả ở xã Xuân Hòa là : 68

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!