Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 127 SGK Toán 5

Tam giác BDC có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD là AD = 3cm. Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Muốn tìm tỉ số phần trăm của A và B ta lấy A chia cho B, sau đó lấy thương vừa tìm được nhân với 100 và viết thêm kí

Bài 2 trang 127 SGK Toán 5

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: S = a x h : 2  trong đó a là độ dài đáy, h là chiều cao tương ứng, tính diện tích từng hình rồi so sánh kết quả với nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích hình bình hành MNPQ là:   12 x 6 = 72 cm2 Diện tích hình tam giác KQP là:       12 x 6 : 2 = 36 cm2 Tổng di

Bài 3 trang 127 SGK Toán 5

Tính bán kính hình tròn= 5: 2 = 2,5cm. Tính diện tích hình tròn = bán kính x bán kính x 3,14. Tính diện tích tam giác ABC = BA x BC : 2 Diện tích phần đã tô màu của hình tròn = diện tích hình tròn tâm O   diện tích tam giác ABC. LỜI GIẢI CHI TIẾT Bán kính hình tròn là:          5 : 2 = 2,5 cm Di

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!