Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 113 SGK Toán 5

Đổi các kích thước về cùng đơn vị đo rồi áp dụng các công thức: Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao; Diện tích toàn phần =  diện tích xung quanh + diện tích hai đáy. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:             2,5 + 1,1 x 2 x 0,5 = 3,6 m2 Diện tích mặt

Bài 2 trang 113 SGK Toán 5

Áp dụng các công thức: Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao; Diện tích toàn phần =  diện tích xung quanh + diện tích hai đáy. Chu vi đáy = chiều dài + chiều rộng x 2 LỜI GIẢI CHI TIẾT + Cột 1: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:             4 + 3 x 2 x 5 = 70 m2 Diện tích mặt

Bài 3 trang 114 SGK Toán 5

Tính cạnh của hình lập phương mới. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁCH 1:  Hình lập phương mới có cạnh bằng: 4 x 3 = 12 cm Diện tích xung quanh của hình lập phương mới : 4 x 12 x 12 = 576 cm2 Diện tích xung quanh của h

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!