Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 164 SGK Toán 3

1. 2.  Thực hiện phép chia: 10250 : 3 = 3416 dư 2 Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải 3. Số bị chia Số chia Thương Số dư 15725 3 5241 2 33272 4 8318 0 42737 6 7122 5 Số bị chia Số chia Thương Số dư 15725 3 5241 2 33272 4 8318 0 42737 6 7122 5

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!