Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 163 SGK Toán 3

1. 2. Số xi măng đã bán là: 36550 : 5 = 7310 kg Số xi măng còn lại là: 36550 – 7310 = 29240 kg 3. 69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912 = 60306 30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292 = 39799 35281 + 51645 : 2 = 86926 : 2 = 43463 45405 – 8221 :4 = 37184 : 4 = 9296 4.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!