Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 166 SGK Toán 3

1.  Số kilôgam đường đựng trong mỗi túi là: 40 : 8 = 5 kg Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là: 15 : 5 = 3 kg Đáp số: 3 kg. 2.  Số cúc cho mỗi loại áo là: 24 : 4 = 6 cúc Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là : 42 : 6 = 7 áo Đáp số: 7 áo. 3.  a Đúng. b Sai. c Sai. d Đúng.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!