Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2

Đề bài

Hãy vẽ hình minh họa các tính chất trên.

Hướng dẫn giải

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90o) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

shoppe