Đăng ký

Bài 17 trang 75 SGK Toán 9 tập 2

Đề bài

 Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?

Hướng dẫn giải

Vận dụng hệ quả b, ta dùng êke ở hình trên. Tâm đường tròn chính là giao điểm của hai cạnh huyền của hai tam giác vuông nội tiếp đường tròn.

shoppe