Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 117 Toán 8 Tập 1

Đề bài

Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông.

 

Hướng dẫn giải

- Diện tích hình vuông cạnh a: S = a2

- Diện tích tam giác vuông có hai cạnh góc vuông a và b là: \(S = {1 \over 2}ab\)

 

shoppe