Đăng ký

Giải câu 8 Trang 82- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Kết quả thí nghiệm cùng diện tích mặt thoáng, cùng điều kiện về gió, đĩa được hơ nóng thì nước bay hơi nhanh hơn đĩa đối chứng.

     Khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng.