Đăng ký

Giải bài 26-27.16 Trang 78- Sách bài tập Vật lí 6

Nam sai vì đã cho yếu tố nhiệt độ thay đổi.