Đăng ký

Giải bài 26-27.2 Trang 76- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Nước trong cốc càng nóng.