Đăng ký

Giải bài 26-27.9 Trang 77- Sách bài tập Vật lí 6

1. Ngón tay nhúng vào nước mát hơn.

Nhận xét: Sự bay hơi của chất lỏng có tác dụng làm mát môi trường xung quanh.

Ví dụ: Trời nóng, hồ môi đổ ra sẽ giúp cơ thể người mát hơn.