Đăng ký

Giải bài 26-27.5 Trang 76- Sách bài tập Vật lí 6

     Sương mù thường có vào mùa lạnh. Khi mặt trời mọc, nhiệt độ tăng làm cho sương mù bay hơi (thường nói sương tan).