Đăng ký

Giải bài 26-27.10 Trang 77- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. c, b, d, a.