Đăng ký

Giải bài 26-27.12 Trang 78- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Tuyết tan.