Đăng ký

Giải câu 4 Trang 81- Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Nhiệt độ càng thấp (cao) thì tốc độ bay hơi càng chậm (lớn).

b) Gió càng mạnh (yếu) thì tốc độ bay hơi càng nhanh (nhỏ).

c) Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng nhanh.