Đăng ký

Giải câu 8 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng một nửa bước sóng.

shoppe