Đăng ký

Giải câu 2 Trang 47 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Vật cản ở đây là đầu dây tự do.