Đăng ký

Giải câu 1 Trang 46 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Vật cản ở đây là đầu dây gắn vào tường.