Đăng ký

Giải câu 1 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Khi phản xạ trên vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định.