Đăng ký

Giải câu 7 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn B. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.