Đăng ký

Giải câu 5 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định: chiều dài sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

             \(l=k \dfrac{\lambda}{2}\)