Đăng ký

Giải câu 3 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Sóng dừng được tạo thành là do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.