Đăng ký

Giải câu 2 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Khi phản xạ trên vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ tự do.